Plavání pro děti a miminka

Proč plavání pro děti/miminka?

Naučte své děti plavat a to již ty nejmenší děti, tedy miminka. Plavání pro děti i miminka s rodiči je skvělou zábavou i významnou pohybovou aktivitou. Proč zkusit plavání pro děti i miminka v Prostějově zrovna u nás? Máte k dispozici je bazén s mořskou solí, instruktora a domácí prostředí. Plavání probíhá v kurzech.

Zápisy do plaveckých programů pro děti probíhají neomezeně

Programy jsou ucelené v rozsahu 7 lekcí. Každá samostatná lekce je v rozsahu 40 minut (pobyt v bazénu). Programy vždy probíhají pod vedením odborně proškoleného instruktora. Programy neumožňují vybrání jen určitého počtu lekcí. V případě absence na nahlášené lekci hodina propadá bez nároku na náhradu.

V rámci „plavání pro děti a miminka“ nabízíme následující plavecké programy:


Program 1dítě + 1rodič

 • určeno pro NEJMENŠÍ DĚTI spolu s jedním z rodičů (matku nebo otce).

Cíl programu

 • seznámení dětí s vodním prostředím a s potřebnými návyky v rámci přípravy na plavání,
 • naučit děti nebát se vody,
 • nácvik návyků pro následné učení správné techniky plavání a dýchání do vody,
 • orientace nad a pod vodní hladinou,

Význam programu

 • jedna z mála pohybových aktivit pro děti do 1 roku,
 • významný vliv na rozvoj psychomotorických schopností dítěte,
 • dodržujeme zásady správné manipulace dítěte,
 • základ pro pravidelnou činnost s dítětem – utvrzuje rituály,
 • dává společné zážitky dětem i jejich rodičům,
 • zpestřuje mateřskou dovolenou i dětství dítěte.

Postřehy klientů

v rámci programu plavání pro nejmenší se rodič naučení správně manipulovat s miminkem a to jak v bazéně tak ve vaně (domácí prostředí), což přináší široké využití v různých případech:

 • stres – miminko se ve vodním prostředí krásně uvolní a uklidní a to v důsledku příznivého vlivu vodního prostředí, které mu dodává jistotu podobnou „plodové vody“ a také stav bez oblečení je pro miminko přirozenější a příjemnější,
 • koliky – pohyb ve vodním prostředí působí mimo blahodárného účinku prohřátí a uvolnění také velice příznivě na peristaltiku střev miminka,
 • nachlazení – jak je výše uveden blahodárný vliv na prohřátí a uvolnění tělíčka miminka, působí tedy pobyt ve vodním prostředí příznivě jak na tělesný a psychický stav miminka tak i příznivě ovlivňuje stav zdravotní.

Cena je za vstup dítěte s rodičem.

PROGRAM PRO KOHO CHARAKTERISTIKA CENA
Program rodič/dítě  1 dítě + 1 rodič  7 lekcí
3 168 Kč
Objednat

Program pro samostatné děti

Cíl programu

 • nácvik správných návyků ve vodním prostředí (hygiena, bezpečnost, atd.),
 • následné učení správné techniky plavání a dýchání do vody s návazností na získání sebezáchrany a jejího zdokonalování,
 • osamostatňování a zdokonalování správných návyků ve vodním prostředí (hygiena, bezpečnost) pro následné učení správné techniky plavání a dýchání do vody s návazností, sebezáchrany,
 • naučit splývání a připravit dítě na vlastní výuku plavání,
 • naučit se a fixovat respekt k vodními prostředí a jiné než rodičovské dovolená,
 • plavecké pohyby fixace.

Význam programu

 • rozvoj motorických schopností dítěte,
 • období dítěte ve věku od 1 – 3 let je třeba správně využít  pro zdokonalování, fixaci a opakování,
 • základ pro pravidelnou činnost,
 • utváření režimu a upevňování rituálů,
 • osvojení si dýchání a potápění,
 • začlenění se do skupiny dětí,
 • osvojení, napodobování a utvrzování,
 • osvojujeme schopnost přijímat i jinou než rodičovskou autoritu,
 • rozvoj komunikačních dovedností,
 • sebedůvěra – nezávislost na rodičích.

Cena je za vstup dítěte bez rodiče.

PROGRAM VĚKOVÁ KATEGORIE CHARAKTERISTIKA CENA
Program samostatné děti cca 3 roky a více 7 lekcí 1 888 Kč
Objednat

Plavání děti 2