Návštěvní řád bazénu

Návštěvní řád bazénu je sestaven pro pohodlí maminek i dětí a splňuje podmínky pro organizování veřejných kurzů plavání kojenců a batolat.

Všeobecné předpisy

 • kurzy se řídí vyhláškou č. 238/2011 Sb., která stanoví podmínky pro organizování veřejných kurzů plavání kojenců a batolat,
 • předmětem kurzů pro děti do 3 let není výuka plavání, ale hra ve vodě a zvládnutí základních plaveckých dovedností nenásilnou formou,
 • před zahájením kurzů podepíše rodič Smlouvu o zařazení do programu a její přílohy, kde např. prohlašuje, že si u sebe (doprovázející osoby) ani u dítěte není vědom žádné choroby, která by ohrozila ostatní účastníky kurzu. V průběhu kurzu tuto skutečnost neprodleně oznámí instruktorce,
 • kurzy jsou vedeny proškolenou instruktorkou
 • pro rodiče budou v průběhu kurzu k dispozici tyto prostory: prostor venkovního přístřešku pro kočárky nebo prostor v zádveří pro autosedačky, dále šatny, sprchy, WC, recepce, převlékárna, dětský koutek, prostor pro odpočinek a aklimatizaci, z bezpečnostních důvodů se sami nepohybujte po zahradě,
 • teplota vody: 28 – 31°C,
 • teplota vzduchu: 28 – 30°C,
 • doba pobytu ve vodě: maximálně 40 minut; jeví-li dítě známky prochlazení, opustí bazén dříve,
 • hloubka bazénu: max 120 cm
 • počet osob v bazénu je úměrný velikosti bazénu, také v souvislosti s provozovanou aktivitou, co se týče plavání dětí, maximální počet je stanoven na osm, bazén je vždy vyhrazen pouze účastníkům kurzu, kteří si předplatili tzv. „plavenku“, která jim zaručuje pevné místo v kurzu podle smluvních podmínek. Klienti bez „plavenky“ si mohou hodinu zaplatit i na místě, ale je nutné si předem telefonicky ověřit volnou kapacitu na konkrétní hodinu plavání, o kterou by měli zájem,
 • při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev atd.), stejně jako při jakémkoli jiném viditelném znečištění vody, bude provoz okamžitě přerušen až do odstranění závady. O pokračování lekce rozhodne instruktorka,
 • kvalita vody před a během lekcí bude odpovídat vyhlášce č. 238/2011 Sb. přílohy č. 4 a o výsledcích se povedou písemné záznamy. Toto zajišťuje provozovatel bazénu.
 • Používané hračky a pomůcky jsou dobře omyvatelníé, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí,
 • všechny používané pomůcky jsou před zahájením každé lekce řádně dezinfikovány schválenými dezinfekčními prostředky a následně opláchnuty vodou,
 • používané pomůcky respektují věk a dovednosti dítěte,
 • pomůcky jsou po skončení lekce důkladně očištěny, vysušeny a uloženy na vyhrazeném suchém a větraném místě,
 • každé dítě, nosící pleny, musí používat vlastní plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou – Happy Nappy, ostatní děti a dospělí vlastní, nejlépe celkové, plavky,
 • šatny jsou vybaveny omyvatelnými podložkami, určenými k přebalování dětí,
 • ve všech prostorách jsou k dispozici nočníky, po použití je nutné je vylít a vypláchnout, nočníky jsou pravidelně dezinfikovány,
 • při každé lekci jsou k dispozici papírové kapesníčky na odstraňování hlenu,
 • v šatnách jsou buničité čtverečky pro sušení uší, které se po použití odkládají do připravené nádoby,
 • v šatnách nejsou k dispozici odpadkové koše na pleny, každý si musí použité pleny odnést, pro jiné odpadky jsou k dispozici koše v hale před recepcí,
 • rodiče si své věci zanechají v uzamykatelné skříňce,
 • před zahájením lekce se dítě preventivně vymočí (novorozenec a kojenec se vymočí reflexivně během otužování ve sprše před vstupem do bazénu),
 • před vstupem do bazénu a po použití WC se každý účastník osprchuje, důkladně umyje mycím prostředkem a vypere si plavky,
 • rodiče a vlasaté děti, které se budou v průběhu lekce potápět si musí předem umýt vlasy,
 • lekce se mohou účastnit pouze zdraví rodiče a děti,
 • do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými nebo kožními infekčními chorobami a jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek,
 • rodiče odpovídají za své děti a zdržují se pouze v prostorách jím určených,
 • při lekcích dodržují pokyny instruktorky a zhodnotí své schopnosti a schopnosti svého dítěte,
 • po skončení lekce se dítě řádně osuší ve sprchách, teprve po úplném usušení vstupují do prostoru šaten a haly – prevence uklouznutí a následného zranění,
 • před odchodem z budovy je třeba dítě aklimatizovat na venkovní prostředí.

Omluvy a náhrady

Náhrady budeme poskytovat pouze v případě, že dojde k organizačním nebo technickým potížím ze strany provozovatele.

Bezpečnostní opatření

 • Rodiče a děti nesmí mít na sobě během pobytu v bazénu řetízky, přívěsky, náramky a jiné předměty. prosíme tyto předměty odložit v šatně.
 • Ženy před vstupem do bazénu důkladně očistí pleť od případných kosmetických produktů a líčidel, přispíváte tím k zajištění dokonalé čistoty vody pro Vás a Vaše nejmenší.
 • Za bezpečnost svých dětí ručí jejich rodiče, proto nenechávejte děti bez dozoru běhat v prostorách bazénu a rodinného centra.
 • Pozor na kluzké podlahy.
 • V bazénu je potřeba řídit se pokyny instruktorů a nenechat děti používat pomůcky bez dovolení a bez dozoru, opět tím chráníte především své děti.
 • Dávejte pozor na regulaci horké a studené vody, hlavici sprchy po použití zavěste do držáku k tomu určenému nebo ji nechte ležet na zemi, chráníte tak své dítě, aby na sebe hlavici nestáhlo v případě, že ji necháte přehozenou přes baterii sprchy.

V prostorách bazénu, šatny a dětské herny nepoužívejte skleněné předměty (lahve, sklenice…).

Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů instruktorů a ostatních zaměstnanců Rodinného centra Hastrmánci. Při jejich nedodržení jsou zaměstnanci oprávněni vykázat klienty z rodinného centra bez nároku na náhradu.

Hygienické zásady

Hned po vstupu si rodiče uloží kočárek venku pod přístřeškem a autosedačku do zádveří, které se nalézá po levé straně od vstupu.

Vstupní prostor je rozdělen na čistou a špinavou zónu.

Na lavičkách si rodiče zují boty, které si uklidí pod lavičku a dále pokračují do prostoru recepce, která se nachází v čisté zóně, zde obdrží oproti záloze 200,- Kč klíč od skříňky umístěné v šatně za převlékacími kabinami.

Doporučujeme rodičům navštívit WC ještě před vstupem do šaten, protože další WC se nachází až za výstupem ze šaten – v mokré zóně.

V šatnách jsou nachystány podložky, které jsou čisté a vydezinfikované a určené pouze pro děti. Z bezpečnostních důvodů jsou děti umístěny na podlaze na podložce, aby nedocházelo k pádům dítěte.

Prosíme rodiče, aby na podložky z hygienických důvodů nevstupovali, nesedali a nepokládali tašky. Podložky jsou určeny pouze pro pokládání děťátka, je možné použít  navíc ještě vlastní jednorázovou papírovou plenu.

Odložené oblečení a osobní věci si klienti zamknou do skříňky v šatně. Pro věci, které si potřebují (ručník, mycí přípravek, plavky) nebo chtějí vzít s sebou do sprch a k bazénu, je v šatně připraven košík, určený k tomuto účelu.

V šatně se rodiče i dítě svléknou donaha, nalíčené ženy odlíčí make-up, nasadí plaveckou čepici a nazí vstupují do sprch, kde se před vstupem do bazénu dokonale umyjí mycím prostředkem a dobře opláchnou, teprve poté oblékají čisté plavky. Tímto opatřením opět významně přispíváte k udržení čistoty a chráníte především zdraví své i svého dítěte.
Poznámka: Možnost použít převlékací kabinu (především, je-li v lekci i tatínek) a při přechodu do sprch použít župan či se zahalit do osušky. Doporučujeme vzít si s sebou do sprch spodní prádlo v igelitovém sáčku, aby si ho po ukončení lekce mohli obléknout rovnou ve sprchách a ne až v šatně, kde případně může být již tatínek.

Potom osprchují děti ve sprše za použití mycího prostředku (doporučujeme použít manipulační polohy „Tygříka“ a „Klokánka“) a obléknou jim čisté plavky.

Starší děti, které už chodí na nočník, vysadíme před osprchováním na nočníček.
Po použití je třeba nočník vylít do záchodu a opláchnout čistou vodou.

Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán.

Před vstupem do bazénu rodiče nasadí svým dětem (nosícím pleny) plavečky Happy Nappy, které těsně obepínají nožičky a bříško dítěte a tím zabrání případnému úniku stolice. Nejsou tolerovány plavecké pleny či jiné dětské plavky. Při případném znečištění vody stolicí dítěte, které nebude mít plavky Happy Nappy, je zájemce povinen uhradit náklady  na vyčištění vody v bazénu včetně dalších souvisejících nákladů.

Do vody v bazénu vstupují rodiče i starší děti (vlasaté) v plaveckých čepičkách.

Případný sekret z nosíku či ublinknutí je potřeba otřít do kapesníčku nachystaného v krabičce u bazénu a použitý kapesník z buničiny odložit do nádoby k tomu určené, poté utřít ruce od zbytků buničiny do připraveného ručníku, neoplachovat v bazénové vodě.

Po ukončení lekce doporučujeme děti (týká se hlavně těch ekzematických) znovu umýt mycím prostředkem a na závěr sprchování lehce osprchovat chladnější vodou, osušit a ošetřit dětskou pokožku vhodným kosmetickým přípravkem.

Prostor sprch opouštíme po důkladném osušení. Ouška vysušíme smotkem buničitého čtverečku, nedoporučujeme používat vatové tyčinky. Použité čtverečky odkládáme do košíku k tomuto účelu určenému.

POZOR: Chtěli bychom vás požádat o odnášení použitých dětských plen v igelitových sáčcích, za tímto účelem přinesených. Děkujeme vám za vstřícnost, bohužel není v našich silách zlikvidovat tak velké množství tohoto biologického odpadu. Přispějete tak sami k příjemnému a voňavému prostředí při pobytu u nás (v celém centru máme instalované podlahové topení, proto není vhodné nechávat použité plenky v odpadkových koších, byť jen po dobu trvání plavecké hodiny).

Co s sebou na plavání?

 • Hygienické a toaletní potřeby (mycí přípravek, kosmetický přípravek k ošetření pokožky po plavání, hřeben, odličovací přípravek na make-up, ručník…).
 • Plavecká čepice (možnost zakoupení u nás).
 • Dětské plavky. Pro děti, které ještě neudrží stolici je nutné používat plavky Happy Nappy, které obepínají bříško a stehna dítěte.
 • Vratná záloha 200,- Kč na klíč od skříňky.
 • Jednorázová papírová plena (možno použít pro položení dítěte na podložku).
 • Strava pro nekojené děti.
 • U mužů klasické plavky, ne plavecké bermudy.